Tuesday, September 30, 2014

ಹೊಸಪುಸ್ತಕ : ಮುಖಪುಟ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಲಿಮುಖಪುಟ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಲಿ ? ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಗೆಳೆಯ ಜಿ.ಅರುಣಕುಮಾರ ಮುಖಪುಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಸುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.


No comments:

Post a Comment

ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು..

ದಣಿವರಿಯದ ಸಮಾಜಮುಖಿ - ಕೆ. ನೀಲಾ ೧-೮-೬೬ರಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆ. ನೀಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮ...