Tuesday, March 31, 2015

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಮೂಲ : ಇ.ವಿ.ಪೆರಿಯಾರ್

ಅನುವಾದ : ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್
ಮತ,ಧರ್ಮ,ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ,ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು. ಈ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸಮುದಾಯ,ಜಾತಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧತ್ವದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ,ಜಾತಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧತ್ವವು ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಉಳಿದ ಸಮುದಾಯ,ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ,ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರ್ಭಂದ,ತಡೆಯೊಡ್ಡಿವೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಮುದಾಯ,ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ,ನೋವುಗಳಿಂದ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯ,ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧತ್ವದ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು  ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಅನಿರ್ಭಂದಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ತಂತಾನೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರನಿಧಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶುರುವಾದಾಗ ಭ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡೆಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಸುವ ನೀತಿನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧತ್ವದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಪಡೆಸುತ್ತಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು,ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇಳಿದರು.ಎಲ್ಲಾ ತಳಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವರವಾಗುವ ಈ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧತ್ವದ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಟಿಲೋಪಾಯಗಳನ್ನು,ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.

ಮಸಲ ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಈ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧತ್ವದ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ನೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇವರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ’ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಜಾಷಿಯನ್ನೇ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ?

ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸಮಾಜವು ಅಸಮಾನ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಸಮಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ?

ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಧರ್ಮ,ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದೇ ಧರ್ಮ,ಜಾತಿ,ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಡೆಸಬಾರದು. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಅವಿಧೇಯತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯು ಜನರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಠಿಡಿoಠಿoಡಿಣioಟಿಚಿಟ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪಾಲಿಸಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬೇಕು,ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ,ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಜನರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ೩ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಶೇಕಡಾ ೧೬ರಷ್ಟು ಜನ ಆದಿ-ದ್ರಾವಿಡರು, ಶೇಕಡಾ ೭೨ರಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ  ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಠಿಡಿoಠಿoಡಿಣioಟಿಚಿಟ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?


No comments:

Post a Comment

ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು..

ದಣಿವರಿಯದ ಸಮಾಜಮುಖಿ - ಕೆ. ನೀಲಾ ೧-೮-೬೬ರಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆ. ನೀಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮ...