Tuesday, March 29, 2016

'ಅಂಡಮಾನ್: ಕಂಡ ಹಾಗೆ' ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ
ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ 'ಅಂಡಮಾನ್: ಕಂಡ ಹಾಗೆ' ಪುಸ್ತಕವು 2013ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ವಿಭಾಗದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಡಾಯಿ ಬಳಗವು ಡಾ. ಅನುಪಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 80 ರೂ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ.

No comments:

Post a Comment

ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು..

ದಣಿವರಿಯದ ಸಮಾಜಮುಖಿ - ಕೆ. ನೀಲಾ ೧-೮-೬೬ರಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆ. ನೀಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮ...